Notater 2004/73

En sammenlikning av forbruksundersøkelsen og nasjonalregnskapet

Husholdningers forbruk

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Husholdningers forbruk. En sammenlikning av forbruksundersøkelsen og nasjonalregnskapet

Ansvarlige

Eiliv Mørk, Erlend Willand-Evensen

Serie og -nummer

Notater 2004/73

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Avdeling for økonomisk statistitikk

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

37

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt