Samfunnsspeilet, 1996/1

Har utjevningen stoppet opp?

Publisert:

Bolig er en av de viktigste sidene ved befolkningens materielle levekår. De siste 15 årene har det skjedd en betydelig forbedring i boligsituasjonen. Forbedringen var størst på første halvdel av 1980-tallet. Ser en perioden 1980-1995 under ett har det på flere områder skjedd en utjevning i bosituasjon mellom by og land, mellom arbeidere og funksjonærer og mellom ulike familiefaser. På 1990-tallet ser en imidlertid stadig flere tegn som tyder på økende ulikhet i bosituasjon. Det gjelder først og fremst eierforhold og romslighet i bosituasjonen.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.3 MB)

Kontakt