Andel av befolkningen med risiko for fattigdom eller sosial eksklusjon (AROPE). Europa. 2008-2013. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel av befolkningen med risiko for fattigdom eller sosial eksklusjon (AROPE). Europa. 2008-2013. Prosent
  2008 2009 2010 2011 2012 2013
1For 2008-2009 har vi benyttet data fra EU-27. For 2010-2013 har vi benyttet data fra EU-28.
2: = ikke tilgjengelig.
Belgia 21 20 21 21 22 21
Bulgaria 45 46 49 49 49 48
Danmark 16 18 18 19 19 19
Estland 22 23 22 23 23 24
Europeiske Union1 24 23 24 24 25 25
Finland 17 17 17 18 17 16
Frankrike 19 19 19 19 19 18
Hellas 28 28 28 31 35 36
Irland 24 26 27 29 30 30
Island 12 12 14 14 13 13
Italia 25 25 25 28 30 28
Kroatia : : 31 33 33 30
Kypros 23 24 25 25 27 28
Latvia 34 38 38 40 36 35
Litauen 28 30 34 33 33 31
Luxemburg 16 18 17 17 18 19
Malta 20 20 21 22 23 24
Nederland 15 15 15 16 15 16
Norge 15 15 15 15 14 14
Polen 31 28 28 27 27 26
Portugal 26 25 25 24 25 28
Romania 44 43 41 40 42 40
Serbia2 : : : : : 42
Slovakia 21 20 21 21 21 20
Slovenia 19 17 18 19 20 20
Spania 25 25 26 27 27 27
Storbritannia 23 22 23 23 24 25
Sveits 18 18 17 17 18 16
Sverige 15 16 15 16 16 16
Tsjekkia 15 14 14 15 15 15
Tyskland 20 20 20 20 20 20
Ungarn 28 30 30 31 32 34
Østerrike 21 19 19 19 19 19

Kontakt