Rapporter 2008/08

Forbruksundersøkelse på Svalbard, Longyearbyen 2007

  

Statistisk sentralbyrå foretok fra februar til juni 2007 en forbruksundersøkelse i Longyearbyen på Svalbard på oppdrag for Longyearbyen Lokalstyre. Formålet var å kartlegge forbruket og forbruksmønsteret i ulike husholdningstyper bosatt i Longyearbyen. Resultatene skulle sammenliknes med resultater gjort ved tilsvarende undersøkelse i 2001. En sammenstilling av resultatene fra disse undersøkelsene ville gi et bilde av utviklingen av forbruket i Longyearbyen pluss en sammenlikning med fastlandet. Resultatene skal også danne grunnlag for vektene til en konsumprisindeks for Longyearbyen.

Ansvarlig for rapporten har vært rådgiver Eiliv Mørk ved Seksjon for levekårsstatistikk. Seniorrådgiver Bjørn Are Holth ved Seksjon for intervjuundersøkelser har vært ansvarlig for datainnsamlingen og har bidratt til kapitlene kapitlet om datainnsamlingsutvalg, frafall og vekting samt skrevet det mer utfyllende vedlegget om populasjon og utvalg, datainnsamling og datakvalitet, mens Seniorrådgiver Stein Opdahl ved Seksjon for internasjonal utvikling og samarbeid har stått for bearbeidingen av data. Førstekonsulent Soheila Derakhshanfar laget dataapplikasjonen for registrering av data. Konsulent Anne Kristin Pedersen ved Seksjon for databearbeiding har hatt ansvaret for dataregistreringen, førstekonsulent Anne Lodberg-Holm ved Seksjon for levekårsstatistikk for kontroller av data, førstekonsulent Bjørn Nyland ved Seksjon for intervjuundersøkelser for tilrettelegging av filer og førstekonsulent Ove Larsen ved Seksjon for IT personstatistikk for programmer for tabellaggregering.

Prosjektstøtte: Arbeidet er utført på oppdrag for Longyearbyen Lokalstyre.

Om publikasjonen

Tittel

Forbruksundersøkelse på Svalbard, Longyearbyen 2007

Ansvarlig

Eiliv Mørk

Serie og -nummer

Rapporter 2008/08

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Forbruk, Inntekt og forbruk

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7336-0

ISBN (trykt)

9788253773353

ISSN

1892-7513

Antall sider

68

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt