Andel og antall barn med vedvarende lavinntekt. Barn med og uten innvandrerbakgrunn. To ulike lavinntektsdefinisjoner. 2006-2013

Tilbake til artikkelen

Andel og antall barn med vedvarende lavinntekt. Barn med og uten innvandrerbakgrunn. To ulike lavinntektsdefinisjoner. 2006-2013
  4-års definisjon1 3-års definisjon2
  Prosentvis andel Antall Prosentvis andel Antall
  Alle barn Alle barn Barn med innvandrerbakgrunn Øvrige barn Alle barn Alle barn Barn med innvandrerbakgrunn Øvrige barn
1Inntekt etter skatt per forbruksenhet under 60 prosent av medianen i siste året i fireårsperioden og i minst 2 av de 3 foregående årene.
2Gjennomsnittlig inntekt etter skatt per forbruksenhet i en treårsperiode under 60 prosent av mediangjennomsnittet i samme treårsperiode.
2006 - - - - 7,0 67 300 26 100 41 200
2007 4,3 38 600 17 400 21 200 7,3 70 000 28 500 41 500
2008 4,6 41 400 19 200 22 100 7,6 72 700 30 300 42 400
2009 4,5 40 400 18 700 21 700 7,7 73 800 31 800 41 900
2010 4,7 41 700 19 600 22 100 7,7 74 300 33 000 41 300
2011 4,8 43 100 21 600 21 500 7,6 73 900 34 400 39 500
2012 5,0 45 200 23 300 21 900 8,0 78 200 38 200 39 900
2013 5,5 50 200 26 800 23 400 8,6 84 300 42 300 42 000

Kontakt