Barn under 18 år i husholdninger med og uten vedvarende lav inntekt, etter størrelsen på husholdningens finansformue. 2013

Tilbake til artikkelen

Barn under 18 år i husholdninger med og uten vedvarende lav inntekt, etter størrelsen på husholdningens finansformue. 20131
  Barn med vedvarende lav inntekt Andre barn Alle barn
1Gjennomsnittlig inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU) i en treårsperiode under 60 prosent av mediangjennomsnittet i samme treårsperiode.
Antall      
Under 50 000 kr 51 700 163 300 215 000
50 000 - 99 999 kr 10 300 113 000 123 300
100 000 - 199 999 kr 8 200 150 000 158 200
200 000 - 299 999 kr 3 900 97 200 101 100
300 000 - 399 999 kr 2 300 67 600 69 900
400 000 - 499 999 kr 1 400 48 200 49 600
500 000 kr og over 6 500 252 200 258 700
Alle 84 300 891 600 975 900
       
Andel      
Under 50 000 kr 61,4 18,3 22,0
50 000 - 99 999 kr 12,2 12,7 12,6
100 000 - 199 999 kr 9,7 16,8 16,2
200 000 - 299 999 kr 4,6 10,9 10,4
300 000 - 399 999 kr 2,7 7,6 7,2
400 000 - 499 999 kr 1,7 5,4 5,1
500 000 kr og over 7,7 28,3 26,5
Alle 100,0 100,0 100,0

Kontakt