Andelen barn med innvandrerbakgrunn med vedvarende lavinntekt, etter hovedinntektstakers botid i Norge. 2012

Tilbake til artikkelen

Andelen barn med innvandrerbakgrunn med vedvarende lavinntekt, etter hovedinntektstakers botid i Norge. 20121
  Hovedinntektstakers botid
  Alle 3 år 4-9 år 10 år eller mer
1Gjennomsnittlig inntekt etter skatt per forbruksenhet i en treårsperiode under 60 prosent av mediangjennomsnittet i samme treårsperiode.
Polen 30,9 64,1 30,7 10,5
Litauen 35,2 62,1 29,6 11,0
Russland 34,7 77,1 43,3 25,6
Bosnia-Hercegovina 10,0 21,4 11,1 9,9
Tyrkia 33,3 81,8 41,5 32,6
Marokko 39,4 75,0 42,1 39,7
Eritrea 44,4 90,7 50,5 16,8
Etiopa 32,2 73,5 44,2 23,0
Somalia 70,3 89,8 72,0 69,8
Afghanistan 49,3 85,5 55,1 44,3
Sri Lanka 12,3 77,8 13,9 12,0
Filippinene 12,0 44,4 13,1 11,7
India 9,2 21,1 7,7 9,3
Irak 54,3 94,9 61,7 51,4
Iran 22,4 89,6 38,5 17,7
Kina 23,0 59,3 25,6 22,8
Pakistan 40,5 40,7 40,6 41,0
Thailand 15,5 38,5 30,9 23,5
Vietnam 17,9 50,0 26,0 17,6

Kontakt