Ulike demografiske og sosio-økonomiske endringer blant barn under 18 år (2014) som er tilgang til lavinntektsgruppen.

Tilbake til artikkelen

Ulike demografiske og sosio-økonomiske endringer blant barn under 18 år (2014) som er tilgang til lavinntektsgruppen.1
  Barn som er tilgang til lavinntektsgruppen Alle barn
  Alle Uten innvandrerbakgrunn Med innvandrer bakgrunn Herav fra
  Norden og Vest-Europa EU-land i Øst-Europa Afrika, Asia mv.
1Barn i lavinntektsgruppen i 2010 og der husholdningens bruttofinanskapital per forbruksenhet er større enn lavinntektsgrensen inngår ikke i lavinntektsgruppen.
2Ingen endring i tallet på voksne.
3Ingen endring i tallet på yrkestilknyttede.
Færre voksne i husholdningen 39.1 43.9 26.3 34.1 40.4 24.7 17.8
Flere voksne i husholdningen 22.2 20.1 27.8 23.6 11.1 28.9 27.1
Færre yrkestilknyttede2 20.1 18.2 25.2 23.6 38.4 24.2 8.2
               
Størst nedgang i:              
yrkesinntekt3 4.1 3.9 4.6 0.0 3.0 5.1 2.2
overføringer3 5.4 4.3 8.2 8.1 5.1 8.5 18.5
kapitalinntekter3 3.6 3.8 2.8 4.1 1.0 3.1 16.1
Andre endringer 5.6 5.8 5.0 6.5 1.0 5.5 10.1
               
Alle 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Antall barn 11 716 8 543 3 173 123 99 2 615 637 743

Kontakt