Samfunnsspeilet, 2001/2

Innvandrerhusholdningenes inntekter 1994 og 1998

Færre ikke-vestlige innvandrere med lav inntekt

Publisert:

Fra 1994 til 1998 falt andelen ikke-vestlige innvandrere med en inntekt under 50 prosent av medianinntekten, fra 26 til 17 prosent. En viktig årsak til denne utviklingen er økt inntreden på arbeidsmarkedet i takt med økende botid i landet, spesielt blant flyktninger fra Øst-Europa. Likevel var det mer enn dobbelt så stor sannsynlighet for at en ikke-vestlig innvandrer lå under lavinntektsgrensen i 1998 sammenlignet med en vestlig innvandrer. I forhold til den øvrige befolkningen i yrkesaktiv alder var sannsynligheten nesten seks ganger så stor. Det er enslige forsørgere med ikke-vestlig landbakgrunn som har høyest andel nederst i inntektsfordelingen.

Åpne og les artikkelen i PDF (74 KB)

Kontakt