Personer i husholdningstypen enslig forsørger, der yngste barn er i alderen 0-17 år. Inntekt og formue. 2014

Tilbake til artikkelen

Personer i husholdningstypen enslig forsørger, der yngste barn er i alderen 0-17 år. Inntekt og formue. 2014
  Uførepensjonister Alle personer1
1Personer i studenthushold er utelatt.
Yrkesinntekt 18,8 67,0
Kapitalinntekter 2,4 3,0
Overføringer 78,8 30,0
ytelser fra folketrygden 56,0 10,1
tjenestepensjon 4,8 0,7
sosialhjelp 0,9 1,7
bostøtte 1,2 1,0
Samlet inntekt 100,0 100,0
Samlet inntekt (Gj.snitt) 429 600 534 900
Inntekt etter skatt 89,1 80,3
     
Ekvivalentinntekt (median) 233 100 255 400
Gjeld (median) 573 000 929 000
Nettoformue (median) 586 000 423 000
     
Andel med ulike inntekter    
Yrkesinntekt 53,7 85,3
Kapitalinntekter 98,6 98,1
Overføringer 100,0 97,9
Herav:    
ytelser fra folketrygden 100,0 32,6
sosialhjelp 15,2 14,9
bostøtte 27,9 19,8
     
Andel med:    
Primærbolig 58,3 58,5
     
Antall personer 7 547 304 335

Kontakt