Aleneboende under 30 år. Inntekt og formue. 2014

Tilbake til artikkelen

Aleneboende under 30 år. Inntekt og formue. 2014
  Uførepensjonister Alle personer1
1Studenter er utelatt.
Andel av samlet husholdningsinntekt    
Yrkesinntekt 4,6 86,1
Kapitalinntekter 1,8 1,9
Overføringer 93,6 12,0
ytelser fra folketrygden 84,6 5,1
sosialhjelp 0,6 1,3
bostøtte 4,1 0,6
Samlet inntekt 100,0 100,0
Samlet inntekt (Gj.snitt) 255 300 317 700
Inntekt etter skatt 93,5 77,1
     
Nivå    
Ekvivalentinntekt (median) 233 900 235 900
Gjeld (median) 0 84 000
Nettoformue (median) 118 000 8 000
     
Andel med ulike inntekter    
Yrkesinntekt 38,3 84,2
Kapitalinntekter 99,1 93,9
Overføringer 100,0 43,4
Herav:    
ytelser fra folketrygden 100,0 9,7
sosialhjelp 7,9 9,7
bostøtte 59,5 10,3
     
Andel med:    
Primærbolig 25,1 25,1
     
Antall personer 5 021 162 455

Kontakt