Disse kommunene har størst og minst inntektsulikhet

Publisert:

Norge kommer godt ut på ulikhetsindikatorer i internasjonale sammenligninger. Ser vi på inntektsulikheten på kommunenivå, finner vi imidlertid betydelig forskjeller.

I den seneste målingen fra 2017 har Norge en Gini-koeffisient på 0,252, ifølge SSBs inntekts- og formuesstatistikk.

Gini-koeffisienten er et mål på hvordan all samlet inntekt er fordelt innad i en befolkning, og vil alltid være et tall mellom 0 og 1. En koeffisient på 0 betyr at alle i gruppen man ser på har akkurat like mye inntekt, mens en koeffisient på 1 tilsier at én enkelt person har all inntekt. Enkelt sagt er det en indikator på avstanden mellom fattig og rik.

Les mer om hvordan ulikhetsmålene tolkes her!

Går vi ned på kommunenivå i SSBs ulikhetsstatistikk, ser vi relativt store variasjoner fra den nasjonale koeffisienten. Når vi ser på disse tallene, kan det være greit å huske på at det som tilsynelatende ser ut som små forskjeller, i praksis kan være relativt betydelige.

– De aller fleste kommunene i Norge har i SSBs målinger en Gini-koeffisient godt under det nasjonale snittet. Faktisk er det kun 32 kommuner som har en koeffisient over 0,252. Kun tre kommuner har koeffisient over 0,300, sier Jon Epland i SSBs seksjon for inntekt- og levekårsstatistikk.

Kommunene med størst ulikhet trekker altså den nasjonale koeffisienten opp. Dette har sin naturlige forklaring i at spesielt Oslo har høyere ulikhet og samtidig svært mange innbyggere relativt til alle andre kommuner.

Bærum på topp

Topp ti kommuner med høyest ulikhet i 2017, i henhold til Gini-koeffisienten:

Bærum 0,327
Oslo kommune 0,321
Asker 0,310
Frøya 0,298
Søgne 0,297
Gjerdrum 0,289
Stavanger 0,286
Nesna 0,277
Austevoll 0,275
Bykle 0,274

 – De store inntektsforskjellene i Asker og Bærum skyldes i stor grad at mange av husholdningene med de største finansformuene bor her. Dermed er det også store beløp som mottas i aksjeutbytte, forklarer Epland.

I Oslo forklarer innvandrerbefolkningen mye av ulikheten, fordi det i denne gruppen er et stort spenn i inntektsforskjellene.

– Dersom en utelater innvandrerbefolkningen i Oslo faller ulikheten, målt ved Gini-koeffisienten, fra 0,321 til under 0,300, sier Epland.

For andre kommuner kan stor ulikhet skyldes blant annet at noen få husholdninger har svært høye inntekter, som igjen påvirker summariske mål som Gini-koeffisienten. Dette gjelder for eksempel Søgne, Gjerdrum og Frøya.

– Utelates disse observasjonene, faller ulikheten i for eksempel Gjerdrum fra 0,289 til 0,234 og i Søgne fra 0,297 til 0,230. Da er fordelingen jevnere enn for landet som helhet, sier Epland.

Han mener disse eksemplene viser at Gini-koeffisienten med fordel kan komplementeres med andre ulikhetsmål for å få et mer fullstendig bilde av ulikheten på kommunenivå. For eksempel viser forholdstallet P90/P10 at fordelingen i de to nevnte kommunene er på nivå med landet som helhet.

Skaun er Norges likeste kommune

Topp ti kommuner med lavest ulikhet i 2017, i henhold til Gini-koeffisienten:

Skaun 0,179
Årdal 0,183
Jondal 0,185
Hornindal 0,186
Tjeldsund 0,186
Klæbu 0,187
Grane 0,187
Sørfold 0,187
Holtålen 0,190
Selbu 0,190

 I andre enden av skalaen finner vi kommuner med Gini-koeffisienter godt under 0,200. Her er det altså betydelig mindre forskjeller i innbyggernes inntekter enn for eksempel i hovedstaden.

– Dette handler mye om demografi. Mange av kommunene med minst ulikhet, som for eksempel Grane, Sørfold, Tjeldsund og Jondal, har alle en høy andel eldre innbyggere. Pensjonisthusholdningene har generelt sett en mye jevnere inntektsfordeling enn yngre husholdninger, sier Epland.

Skaun er den kommunen i Norge med aller lavest ulikhet målt etter Gini-koeffisienten, med en koeffisient på 0,179.

– Skaun har en ung befolkning med mange barnefamilier og lav andel aleneboende. Det trekker ofte i retning av mindre ulikhet. Samtidig er det få som har store kapitalinntekter her, sier Epland.

På andreplass på listen over Norges likeste kommuner finner vi Årdal. Her byr Epland på en annen forklaring:

– Her er nok forklaringen at yrkesaktiviteten er veldig høy. Nesten alle i yrkesaktiv alder i Årdal jobber, sier han.

– For eksempel er andelen med to yrkestilknyttede blant par med småbarn nesten 9 av 10 i denne kommunen, mens den er nede i 7 av 10 på landsbasis. Yrkestilknytningen er også stor blant enslige med barn i Årdal. Dermed er det svært få med lave inntekter i denne kommunen. 

Figur 1. Inntektsulikhet i kommunene. Gini-koeffisient. 2017

HALDEN 0.230
MOSS 0.243
SARPSBORG 0.227
FREDRIKSTAD 0.237
HVALER 0.249
AREMARK 0.227
MARKER 0.232
RØMSKOG 0.227
TRØGSTAD 0.219
SPYDEBERG 0.220
ASKIM 0.239
EIDSBERG 0.237
SKIPTVET 0.209
RAKKESTAD 0.223
RÅDE 0.217
RYGGE 0.249
VÅLER (ØSTFOLD) 0.226
HOBØL 0.216
VESTBY 0.242
SKI 0.228
ÅS 0.259
FROGN 0.273
NESODDEN 0.252
OPPEGÅRD 0.245
BÆRUM 0.327
ASKER 0.310
AURSKOG-HØLAND 0.218
SØRUM 0.212
FET 0.228
RÆLINGEN 0.226
ENEBAKK 0.212
LØRENSKOG 0.238
SKEDSMO 0.240
NITTEDAL 0.230
GJERDRUM 0.289
ULLENSAKER 0.236
NES (AKERSHUS) 0.208
EIDSVOLL 0.211
NANNESTAD 0.217
HURDAL 0.212
OSLO KOMMUNE 0.321
KONGSVINGER 0.230
HAMAR 0.246
RINGSAKER 0.214
LØTEN 0.202
STANGE 0.220
NORD-ODAL 0.193
SØR-ODAL 0.209
EIDSKOG 0.209
GRUE 0.236
ÅSNES 0.224
VÅLER (HEDMARK) 0.223
ELVERUM 0.220
TRYSIL 0.225
ÅMOT 0.214
STOR-ELVDAL 0.222
RENDALEN 0.212
ENGERDAL 0.235
TOLGA 0.200
TYNSET 0.220
ALVDAL 0.192
FOLLDAL 0.196
OS (HEDMARK) 0.199
LILLEHAMMER 0.232
GJØVIK 0.233
DOVRE 0.209
LESJA 0.211
SKJÅK 0.194
LOM 0.201
VÅGÅ 0.205
NORD-FRON 0.234
SEL 0.200
SØR-FRON 0.219
RINGEBU 0.212
ØYER 0.232
GAUSDAL 0.205
ØSTRE TOTEN 0.221
VESTRE TOTEN 0.198
JEVNAKER 0.212
LUNNER 0.211
GRAN 0.228
SØNDRE LAND 0.194
NORDRE LAND 0.198
SØR-AURDAL 0.216
ETNEDAL 0.241
NORD-AURDAL 0.222
VESTRE SLIDRE 0.225
ØYSTRE SLIDRE 0.229
VANG 0.219
DRAMMEN 0.266
KONGSBERG 0.233
RINGERIKE 0.231
HOLE 0.265
FLÅ 0.240
NES (BUSKERUD) 0.228
GOL 0.232
HEMSEDAL 0.258
ÅL 0.217
HOL 0.251
SIGDAL 0.223
KRØDSHERAD 0.240
MODUM 0.237
ØVRE EIKER 0.225
NEDRE EIKER 0.223
LIER 0.257
RØYKEN 0.224
HURUM 0.216
FLESBERG 0.225
ROLLAG 0.218
NORE OG UVDAL 0.224
HORTEN 0.226
HOLMESTRAND 0.225
TØNSBERG 0.248
LARVIK 0.240
SANDEFJORD 0.240
SVELVIK 0.218
SANDE (VESTFOLD) 0.222
HOF 0.205
RE 0.216
NØTTERØY 0.258
TJØME 0.251
LARDAL 0.229
PORSGRUNN 0.233
SKIEN 0.237
NOTODDEN 0.224
SILJAN 0.193
BAMBLE 0.225
KRAGERØ 0.235
DRANGEDAL 0.213
NOME 0.214
BØ (TELEMARK) 0.247
SAUHERAD 0.230
TINN 0.225
HJARTDAL 0.232
SELJORD 0.229
KVITESEID 0.207
NISSEDAL 0.222
FYRESDAL 0.221
TOKKE 0.212
VINJE 0.228
RISØR 0.238
GRIMSTAD 0.241
ARENDAL 0.234
GJERSTAD 0.205
VEGÅRSHEI 0.229
TVEDESTRAND 0.223
FROLAND 0.203
LILLESAND 0.234
BIRKENES 0.197
ÅMLI 0.235
IVELAND 0.204
EVJE OG HORNNES 0.216
BYGLAND 0.226
VALLE 0.228
BYKLE 0.274
KRISTIANSAND 0.251
MANDAL 0.237
FARSUND 0.219
FLEKKEFJORD 0.220
VENNESLA 0.208
SONGDALEN 0.203
SØGNE 0.297
MARNARDAL 0.205
ÅSERAL 0.258
AUDNEDAL 0.210
LINDESNES 0.240
LYNGDAL 0.218
HÆGEBOSTAD 0.211
KVINESDAL 0.208
SIRDAL 0.256
EIGERSUND 0.221
SANDNES 0.246
STAVANGER 0.286
HAUGESUND 0.242
SOKNDAL 0.214
LUND 0.211
BJERKREIM 0.209
0.213
KLEPP 0.226
TIME 0.225
GJESDAL 0.206
SOLA 0.269
RANDABERG 0.242
FORSAND 0.232
STRAND 0.229
HJELMELAND 0.235
SULDAL 0.214
SAUDA 0.213
FINNØY 0.248
RENNESØY 0.246
KVITSØY 0.200
BOKN 0.202
TYSVÆR 0.212
KARMØY 0.218
UTSIRA 0.197
VINDAFJORD 0.259
BERGEN 0.257
ETNE 0.204
SVEIO 0.256
BØMLO 0.218
STORD 0.220
FITJAR 0.209
TYSNES 0.246
KVINNHERAD 0.206
JONDAL 0.185
ODDA 0.202
ULLENSVANG 0.198
EIDFJORD 0.213
ULVIK 0.205
GRANVIN 0.195
VOSS 0.219
KVAM 0.227
FUSA 0.224
SAMNANGER 0.194
OS (HORDALAND) 0.230
AUSTEVOLL 0.275
SUND 0.209
FJELL 0.226
ASKØY 0.200
VAKSDAL 0.198
MODALEN 0.195
OSTERØY 0.204
MELAND 0.207
ØYGARDEN 0.218
RADØY 0.195
LINDÅS 0.208
AUSTRHEIM 0.219
FEDJE 0.215
MASFJORDEN 0.203
FLORA 0.233
GULEN 0.223
SOLUND 0.243
HYLLESTAD 0.203
HØYANGER 0.202
VIK 0.216
BALESTRAND 0.222
LEIKANGER 0.219
SOGNDAL 0.216
AURLAND 0.225
LÆRDAL 0.223
ÅRDAL 0.183
LUSTER 0.196
ASKVOLL 0.219
FJALER 0.249
GAULAR 0.206
JØLSTER 0.217
FØRDE 0.221
NAUSTDAL 0.192
BREMANGER 0.217
VÅGSØY 0.231
SELJE 0.228
EID 0.213
HORNINDAL 0.186
GLOPPEN 0.206
STRYN 0.213
MOLDE 0.230
ÅLESUND 0.245
KRISTIANSUND 0.229
VANYLVEN 0.237
SANDE (MØRE OG ROMSDAL) 0.253
HERØY (MØRE OG ROMSDAL) 0.237
ULSTEIN 0.234
HAREID 0.220
VOLDA 0.214
ØRSTA 0.206
ØRSKOG 0.224
NORDDAL 0.191
STRANDA 0.217
STORDAL 0.210
SYKKYLVEN 0.220
SKODJE 0.196
SULA 0.205
GISKE 0.228
HARAM 0.225
VESTNES 0.228
RAUMA 0.214
NESSET 0.204
MIDSUND 0.218
SANDØY 0.251
AUKRA 0.218
FRÆNA 0.215
EIDE 0.201
AVERØY 0.227
GJEMNES 0.210
TINGVOLL 0.211
SUNNDAL 0.218
SURNADAL 0.204
RINDAL 0.209
HALSA 0.213
SMØLA 0.223
AURE 0.230
TRONDHEIM 0.247
HEMNE 0.200
SNILLFJORD 0.231
HITRA 0.214
FRØYA 0.298
ØRLAND 0.206
AGDENES 0.195
RISSA 0.202
BJUGN 0.218
ÅFJORD 0.207
ROAN 0.202
OSEN 0.220
OPPDAL 0.208
RENNEBU 0.200
MELDAL 0.201
ORKDAL 0.197
RØROS 0.205
HOLTÅLEN 0.190
MIDTRE GAULDAL 0.198
MELHUS 0.205
SKAUN 0.179
KLÆBU 0.187
MALVIK 0.213
SELBU 0.190
TYDAL 0.206
STEINKJER 0.213
NAMSOS 0.214
MERÅKER 0.217
STJØRDAL 0.211
FROSTA 0.217
LEKSVIK 0.200
LEVANGER 0.215
VERDAL 0.196
VERRAN 0.199
NAMDALSEID 0.195
SNÅASE - SNÅSA 0.197
LIERNE 0.200
RAARVIHKE - RØYRVIK 0.210
NAMSSKOGAN 0.217
GRONG 0.214
HØYLANDET 0.200
OVERHALLA 0.210
FOSNES 0.207
FLATANGER 0.227
VIKNA 0.242
NÆRØY 0.223
LEKA 0.211
INDERØY 0.203
BODØ 0.216
NARVIK 0.209
BINDAL 0.219
SØMNA 0.215
BRØNNØY 0.216
VEGA 0.216
VEVELSTAD 0.229
HERØY (NORDLAND) 0.243
ALSTAHAUG 0.218
LEIRFJORD 0.216
VEFSN 0.200
GRANE 0.187
HATTFJELLDAL 0.201
DØNNA 0.231
NESNA 0.277
HEMNES 0.190
RANA 0.195
LURØY 0.271
TRÆNA 0.257
RØDØY 0.200
MELØY 0.206
GILDESKÅL 0.219
BEIARN 0.209
SALTDAL 0.205
FAUSKE - FUOSKO 0.204
SØRFOLD 0.187
STEIGEN 0.221
HAMARØY - HÁBMER 0.222
DIVTASVUODNA - TYSFJORD 0.191
LØDINGEN 0.248
TJELDSUND 0.186
EVENES 0.196
BALLANGEN 0.205
RØST 0.244
VÆRØY 0.266
FLAKSTAD 0.239
VESTVÅGØY 0.223
VÅGAN 0.252
HADSEL 0.225
BØ (NORDLAND) 0.228
ØKSNES 0.256
SORTLAND - SUORTÁ 0.217
ANDØY 0.253
MOSKENES 0.262
TROMSØ 0.224
HARSTAD - HÁRSTTÁK 0.220
KVÆFJORD 0.212
SKÅNLAND 0.195
IBESTAD 0.236
GRATANGEN 0.214
LOABÁK - LAVANGEN 0.197
BARDU 0.194
SALANGEN 0.212
MÅLSELV 0.192
SØRREISA 0.197
DYRØY 0.206
TRANØY 0.211
TORSKEN 0.249
BERG 0.243
LENVIK 0.221
BALSFJORD 0.196
KARLSØY 0.243
LYNGEN 0.217
STORFJORD 0.202
GÁIVUOTNA - KÅFJORD - KAIVUONO 0.208
SKJERVØY 0.217
NORDREISA 0.215
KVÆNANGEN 0.252
VARDØ 0.240
VADSØ 0.222
HAMMERFEST 0.226
GUOVDAGEAIDNU - KAUTOKEINO 0.208
ALTA 0.212
LOPPA 0.231
HASVIK 0.218
KVALSUND 0.225
MÅSØY 0.253
NORDKAPP 0.241
PORSANGER 0.205
KÁRÁSJOHKA - KARASJOK 0.218
LEBESBY 0.240
GAMVIK 0.260
BERLEVÅG 0.246
DEATNU - TANA 0.210
UNJÁRGA - NESSEBY 0.217
BÅTSFJORD 0.238
SØR-VARANGER 0.205
Figur 1. Inntektsulikhet i kommunene. Gini-koeffisient. 2017
HALDEN 0.230
MOSS 0.243
SARPSBORG 0.227
FREDRIKSTAD 0.237
HVALER 0.249
AREMARK 0.227
MARKER 0.232
RØMSKOG 0.227
TRØGSTAD 0.219
SPYDEBERG 0.220
ASKIM 0.239
EIDSBERG 0.237
SKIPTVET 0.209
RAKKESTAD 0.223
RÅDE 0.217
RYGGE 0.249
VÅLER (ØSTFOLD) 0.226
HOBØL 0.216
VESTBY 0.242
SKI 0.228
ÅS 0.259
FROGN 0.273
NESODDEN 0.252
OPPEGÅRD 0.245
BÆRUM 0.327
ASKER 0.310
AURSKOG-HØLAND 0.218
SØRUM 0.212
FET 0.228
RÆLINGEN 0.226
ENEBAKK 0.212
LØRENSKOG 0.238
SKEDSMO 0.240
NITTEDAL 0.230
GJERDRUM 0.289
ULLENSAKER 0.236
NES (AKERSHUS) 0.208
EIDSVOLL 0.211
NANNESTAD 0.217
HURDAL 0.212
OSLO KOMMUNE 0.321
KONGSVINGER 0.230
HAMAR 0.246
RINGSAKER 0.214
LØTEN 0.202
STANGE 0.220
NORD-ODAL 0.193
SØR-ODAL 0.209
EIDSKOG 0.209
GRUE 0.236
ÅSNES 0.224
VÅLER (HEDMARK) 0.223
ELVERUM 0.220
TRYSIL 0.225
ÅMOT 0.214
STOR-ELVDAL 0.222
RENDALEN 0.212
ENGERDAL 0.235
TOLGA 0.200
TYNSET 0.220
ALVDAL 0.192
FOLLDAL 0.196
OS (HEDMARK) 0.199
LILLEHAMMER 0.232
GJØVIK 0.233
DOVRE 0.209
LESJA 0.211
SKJÅK 0.194
LOM 0.201
VÅGÅ 0.205
NORD-FRON 0.234
SEL 0.200
SØR-FRON 0.219
RINGEBU 0.212
ØYER 0.232
GAUSDAL 0.205
ØSTRE TOTEN 0.221
VESTRE TOTEN 0.198
JEVNAKER 0.212
LUNNER 0.211
GRAN 0.228
SØNDRE LAND 0.194
NORDRE LAND 0.198
SØR-AURDAL 0.216
ETNEDAL 0.241
NORD-AURDAL 0.222
VESTRE SLIDRE 0.225
ØYSTRE SLIDRE 0.229
VANG 0.219
DRAMMEN 0.266
KONGSBERG 0.233
RINGERIKE 0.231
HOLE 0.265
FLÅ 0.240
NES (BUSKERUD) 0.228
GOL 0.232
HEMSEDAL 0.258
ÅL 0.217
HOL 0.251
SIGDAL 0.223
KRØDSHERAD 0.240
MODUM 0.237
ØVRE EIKER 0.225
NEDRE EIKER 0.223
LIER 0.257
RØYKEN 0.224
HURUM 0.216
FLESBERG 0.225
ROLLAG 0.218
NORE OG UVDAL 0.224
HORTEN 0.226
HOLMESTRAND 0.225
TØNSBERG 0.248
LARVIK 0.240
SANDEFJORD 0.240
SVELVIK 0.218
SANDE (VESTFOLD) 0.222
HOF 0.205
RE 0.216
NØTTERØY 0.258
TJØME 0.251
LARDAL 0.229
PORSGRUNN 0.233
SKIEN 0.237
NOTODDEN 0.224
SILJAN 0.193
BAMBLE 0.225
KRAGERØ 0.235
DRANGEDAL 0.213
NOME 0.214
BØ (TELEMARK) 0.247
SAUHERAD 0.230
TINN 0.225
HJARTDAL 0.232
SELJORD 0.229
KVITESEID 0.207
NISSEDAL 0.222
FYRESDAL 0.221
TOKKE 0.212
VINJE 0.228
RISØR 0.238
GRIMSTAD 0.241
ARENDAL 0.234
GJERSTAD 0.205
VEGÅRSHEI 0.229
TVEDESTRAND 0.223
FROLAND 0.203
LILLESAND 0.234
BIRKENES 0.197
ÅMLI 0.235
IVELAND 0.204
EVJE OG HORNNES 0.216
BYGLAND 0.226
VALLE 0.228
BYKLE 0.274
KRISTIANSAND 0.251
MANDAL 0.237
FARSUND 0.219
FLEKKEFJORD 0.220
VENNESLA 0.208
SONGDALEN 0.203
SØGNE 0.297
MARNARDAL 0.205
ÅSERAL 0.258
AUDNEDAL 0.210
LINDESNES 0.240
LYNGDAL 0.218
HÆGEBOSTAD 0.211
KVINESDAL 0.208
SIRDAL 0.256
EIGERSUND 0.221
SANDNES 0.246
STAVANGER 0.286
HAUGESUND 0.242
SOKNDAL 0.214
LUND 0.211
BJERKREIM 0.209
0.213
KLEPP 0.226
TIME 0.225
GJESDAL 0.206
SOLA 0.269
RANDABERG 0.242
FORSAND 0.232
STRAND 0.229
HJELMELAND 0.235
SULDAL 0.214
SAUDA 0.213
FINNØY 0.248
RENNESØY 0.246
KVITSØY 0.200
BOKN 0.202
TYSVÆR 0.212
KARMØY 0.218
UTSIRA 0.197
VINDAFJORD 0.259
BERGEN 0.257
ETNE 0.204
SVEIO 0.256
BØMLO 0.218
STORD 0.220
FITJAR 0.209
TYSNES 0.246
KVINNHERAD 0.206
JONDAL 0.185
ODDA 0.202
ULLENSVANG 0.198
EIDFJORD 0.213
ULVIK 0.205
GRANVIN 0.195
VOSS 0.219
KVAM 0.227
FUSA 0.224
SAMNANGER 0.194
OS (HORDALAND) 0.230
AUSTEVOLL 0.275
SUND 0.209
FJELL 0.226
ASKØY 0.200
VAKSDAL 0.198
MODALEN 0.195
OSTERØY 0.204
MELAND 0.207
ØYGARDEN 0.218
RADØY 0.195
LINDÅS 0.208
AUSTRHEIM 0.219
FEDJE 0.215
MASFJORDEN 0.203
FLORA 0.233
GULEN 0.223
SOLUND 0.243
HYLLESTAD 0.203
HØYANGER 0.202
VIK 0.216
BALESTRAND 0.222
LEIKANGER 0.219
SOGNDAL 0.216
AURLAND 0.225
LÆRDAL 0.223
ÅRDAL 0.183
LUSTER 0.196
ASKVOLL 0.219
FJALER 0.249
GAULAR 0.206
JØLSTER 0.217
FØRDE 0.221
NAUSTDAL 0.192
BREMANGER 0.217
VÅGSØY 0.231
SELJE 0.228
EID 0.213
HORNINDAL 0.186
GLOPPEN 0.206
STRYN 0.213
MOLDE 0.230
ÅLESUND 0.245
KRISTIANSUND 0.229
VANYLVEN 0.237
SANDE (MØRE OG ROMSDAL) 0.253
HERØY (MØRE OG ROMSDAL) 0.237
ULSTEIN 0.234
HAREID 0.220
VOLDA 0.214
ØRSTA 0.206
ØRSKOG 0.224
NORDDAL 0.191
STRANDA 0.217
STORDAL 0.210
SYKKYLVEN 0.220
SKODJE 0.196
SULA 0.205
GISKE 0.228
HARAM 0.225
VESTNES 0.228
RAUMA 0.214
NESSET 0.204
MIDSUND 0.218
SANDØY 0.251
AUKRA 0.218
FRÆNA 0.215
EIDE 0.201
AVERØY 0.227
GJEMNES 0.210
TINGVOLL 0.211
SUNNDAL 0.218
SURNADAL 0.204
RINDAL 0.209
HALSA 0.213
SMØLA 0.223
AURE 0.230
TRONDHEIM 0.247
HEMNE 0.200
SNILLFJORD 0.231
HITRA 0.214
FRØYA 0.298
ØRLAND 0.206
AGDENES 0.195
RISSA 0.202
BJUGN 0.218
ÅFJORD 0.207
ROAN 0.202
OSEN 0.220
OPPDAL 0.208
RENNEBU 0.200
MELDAL 0.201
ORKDAL 0.197
RØROS 0.205
HOLTÅLEN 0.190
MIDTRE GAULDAL 0.198
MELHUS 0.205
SKAUN 0.179
KLÆBU 0.187
MALVIK 0.213
SELBU 0.190
TYDAL 0.206
STEINKJER 0.213
NAMSOS 0.214
MERÅKER 0.217
STJØRDAL 0.211
FROSTA 0.217
LEKSVIK 0.200
LEVANGER 0.215
VERDAL 0.196
VERRAN 0.199
NAMDALSEID 0.195
SNÅASE - SNÅSA 0.197
LIERNE 0.200
RAARVIHKE - RØYRVIK 0.210
NAMSSKOGAN 0.217
GRONG 0.214
HØYLANDET 0.200
OVERHALLA 0.210
FOSNES 0.207
FLATANGER 0.227
VIKNA 0.242
NÆRØY 0.223
LEKA 0.211
INDERØY 0.203
BODØ 0.216
NARVIK 0.209
BINDAL 0.219
SØMNA 0.215
BRØNNØY 0.216
VEGA 0.216
VEVELSTAD 0.229
HERØY (NORDLAND) 0.243
ALSTAHAUG 0.218
LEIRFJORD 0.216
VEFSN 0.200
GRANE 0.187
HATTFJELLDAL 0.201
DØNNA 0.231
NESNA 0.277
HEMNES 0.190
RANA 0.195
LURØY 0.271
TRÆNA 0.257
RØDØY 0.200
MELØY 0.206
GILDESKÅL 0.219
BEIARN 0.209
SALTDAL 0.205
FAUSKE - FUOSKO 0.204
SØRFOLD 0.187
STEIGEN 0.221
HAMARØY - HÁBMER 0.222
DIVTASVUODNA - TYSFJORD 0.191
LØDINGEN 0.248
TJELDSUND 0.186
EVENES 0.196
BALLANGEN 0.205
RØST 0.244
VÆRØY 0.266
FLAKSTAD 0.239
VESTVÅGØY 0.223
VÅGAN 0.252
HADSEL 0.225
BØ (NORDLAND) 0.228
ØKSNES 0.256
SORTLAND - SUORTÁ 0.217
ANDØY 0.253
MOSKENES 0.262
TROMSØ 0.224
HARSTAD - HÁRSTTÁK 0.220
KVÆFJORD 0.212
SKÅNLAND 0.195
IBESTAD 0.236
GRATANGEN 0.214
LOABÁK - LAVANGEN 0.197
BARDU 0.194
SALANGEN 0.212
MÅLSELV 0.192
SØRREISA 0.197
DYRØY 0.206
TRANØY 0.211
TORSKEN 0.249
BERG 0.243
LENVIK 0.221
BALSFJORD 0.196
KARLSØY 0.243
LYNGEN 0.217
STORFJORD 0.202
GÁIVUOTNA - KÅFJORD - KAIVUONO 0.208
SKJERVØY 0.217
NORDREISA 0.215
KVÆNANGEN 0.252
VARDØ 0.240
VADSØ 0.222
HAMMERFEST 0.226
GUOVDAGEAIDNU - KAUTOKEINO 0.208
ALTA 0.212
LOPPA 0.231
HASVIK 0.218
KVALSUND 0.225
MÅSØY 0.253
NORDKAPP 0.241
PORSANGER 0.205
KÁRÁSJOHKA - KARASJOK 0.218
LEBESBY 0.240
GAMVIK 0.260
BERLEVÅG 0.246
DEATNU - TANA 0.210
UNJÁRGA - NESSEBY 0.217
BÅTSFJORD 0.238
SØR-VARANGER 0.205

Kontakt