Økonomiske analyser, 5/2009

Det vanskelige fattigdomsbegrepet: Lav inntekt trenger ikke bety fattigdom

Publisert:

Valgkampen og stortingsvalget er gjennomført. Igjen har det vært snakket om fattigdomsproblemet. Det er enighet om at det ikke gjøres nok for ”de fattige” og nok for å avskaffe ”fattigdommen”, men hvem og hva dette er får mindre oppmerksomhet. Det vanligste er å måle fattigdom ved hjelp av inntekt, og da gjerne som mindre enn 60 prosent av husholdningers medianinntekt. Dette er imidlertid bare en av mange mulige måter å definere fattigdom på. Fattigdom består dessuten ikke bare av mangel på penger, men også av mangel på goder og forekomst av ulike levekårsproblemer. Selv om lav inntekt og levekårsproblemer henger tett sammen, vil måten å måle lavinntekt på ha mye å si for hvor store problemer ”de fattige” har. En fattigdomsdebatt uten slike vurderinger er lite presis.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt