Samfunnsspeilet, 1998/6

Arv og gaver

De som har skal få

Publisert:

Mange av oss vil for eller siden motta arv eller forskudd på arv. Størrelsen på arven eller gaven vil derimot variere mye. Det er ikke helt tilfeldig hvem som mottar og hvor mye de mottar. Dette kan lede til at økonomiske og sosiale forskjeller samfunnet blir reprodusert og forsterket.

Åpne og les artikkelen i PDF (2.8 MB)

Kontakt