Samfunnsspeilet, 1997/1

Barnefamiliene

De høyeste og laveste inntektene finner vi i Oslo

Publisert:

Det er til dels betydelige regionale inntektsforskjeller mellom barnefamiliene i Norge. Barnefamilier bosatt i Oslo, Akershus og Rogaland har en vesentlig høyere inntekt enn barnefamilier bosatt i Nord-Trøndelag, Agderfylkene og innlandsfylkene Oppland og Hedmark. En tobarnsfamilie i Oslo hadde i 1994 en inntekt etter skatt som var 88 000 kroner høyere enn det en tilsvarende familie i Oppland hadde. De fylkene der inntektsnivået er høyest, er også de fylkene der inntektsforskjellene innen barnefamiliene er størst. Den aller jevneste inntektsfordelingen blant barnefamiliene finner en i Sogn og Fjordane.

Åpne og les artikkelen i PDF (3 MB)

Kontakt