Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter antall barn i husholdningen og kommunestørrelse (innbyggere per 1. januar 2011). Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011

Tilbake til artikkelen

Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter antall barn i husholdningen og kommunestørrelse (innbyggere per 1. januar 2011). Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011
  Alle kommuner Kommunestørrelse
  Antall Prosent <10000 10000-39999 >399991 Oslo Bergen Trondheim Stavanger
  Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent
1Oslo, Bergen, Tondheim og Stavanger inngår ikke i denne gruppen.
Antall barn 0-17 år i husholdningen                                
0 30 577 1,2 4 309 0,7 7 977 1,0 5 620 1,2 8 139 2,6 1 985 1,5 1 808 2,1 739 1,2
1 17 110 2,0 2 411 1,3 5 211 1,7 3 611 2,1 4 114 4,1 872 1,9 605 2,0 286 1,3
2 27 160 2,7 4 416 2,0 8 136 2,3 5 342 2,7 6 150 6,0 1 563 3,1 953 2,7 600 2,3
3 22 585 5,3 3 477 3,1 6 294 4,3 4 458 5,6 6 105 16,3 1 260 5,8 578 4,6 413 3,6
4 13 130 15,5 1 956 7,8 3 331 11,8 2 640 18,2 3 997 41,6 714 19,8 312 16,6 180 9,0
5 6 278 32,3 1 039 19,5 1 628 25,8 1 229 36,1 1 796 63,4 294 40,8 120 35,8 172 36,1
6 eller flere 5 237 55,2 731 39,4 1 487 44,8 1 037 58,9 1 464 80,8 324 75,7 68 63,0 126 64,3
I alt 122 077 2,5 18 339 1,6 34 064 2,1 23 937 2,6 31 765 5,6 7 012 2,8 4 444 2,6 2 516 2,0

Kontakt