Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter eierform og kommunestørrelse (innbyggere per 1. januar 2011). Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011

Tilbake til artikkelen

Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter eierform og kommunestørrelse (innbyggere per 1. januar 2011). Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011
Eierform Alle kommuner Kommunestørrelse
Antall Prosent <10000 10000-39999 >399991 Oslo Bergen Trondheim Stavanger
Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent
1Oslo, Bergen, Tondheim og Stavanger inngår ikke i denne gruppen.
Selveier 48 394 1,4 11 258 1,2 17 093 1,3 10 542 1,5 5 823 2,4 1 843 1,2 913 0,9 922 1,1
Eier b/a 19 644 3,4 443 2,3 3 635 2,7 3 402 3,2 9 475 4,9 1 378 2,4 1 039 2,7 272 1,5
Leier 54 039 6,9 6 638 3,6 13 336 5,9 9 993 7,2 16 467 12,4 3 791 8,2 2 492 8,0 1 322 6,3
I alt 122 077 2,5 18 339 1,6 34 064 2,1 23 937 2,6 31 765 5,6 7 012 2,8 4 444 2,6 2 516 2,0

Kontakt