Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter innvandringsbakgrunn og kommunestørrelse. Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011

Tilbake til artikkelen

Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter innvandringsbakgrunn og kommunestørrelse. Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011
  Alle kommuner Kommunestørrelse
  Antall Prosent <10000 10000-39999 >399991 Oslo Bergen Trondheim Stavanger
  Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent
Innvandrer fra EU, Nord-Amerika etc 11 369 5,0 2 070 4,5 2 980 4,6 2 323 5,3 2 525 5,9 682 5,4 477 7,7 312 3,5
Innvandrer fra Asia, Afrika etc 36 071 12,8 3 156 10,1 8 623 11,9 7 400 12,3 12 359 15,1 2 182 14,1 1 520 15,2 831 8,0
Norskfødt med innvandrerforeldre 18 638 18,1 843 11,8 3 402 14,3 3 645 16,4 8 960 23,1 949 20,0 435 16,8 404 12,0
Ikke innvandrer, eller norskfødt med innvandrerforeldre 55 999 1,3 12 270 1,1 19 059 1,3 10 569 1,3 7 921 1,9 3 199 1,5 2 012 1,3 969 1,0
I alt 122 077 2,5 18 339 1,6 34 064 2,1 23 937 2,6 31 765 5,6 7 012 2,8 4 444 2,6 2 516 2,0

Kontakt