Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter husholdningstype og eierform. Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011

Tilbake til artikkelen

Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter husholdningstype og eierform. Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011
  I alt Selveier Eier gjennom borettslag eller aksjeselskap Leier
  Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent
Husholdningstype                
Aleneboende under 30 år 5 694 3,8 1 163 3,4 928 4,8 3 603 3,8
Aleneboende 30-44 år 6 074 3,3 2 017 2,9 1 131 2,9 2 926 3,9
Aleneboende 45-66 år 6 199 2,4 2 735 2,0 1 079 1,9 2 385 3,3
Aleneboende 67 år og over 1 575 0,7 747 0,6 520 1,0 308 0,5
Par uten barn, eldste person under 30 år 1 644 2,4 402 1,4 296 2,2 946 3,6
Par uten barn, eldste person 30-44 år 1 238 1,3 364 0,7 244 1,2 630 2,6
Par uten barn, eldste person 45-66 år 1 700 0,4 1 078 0,3 214 0,5 408 1,5
Par uten barn, eldste person 67 år og over 414 0,1 278 0,1 86 0,2 50 0,2
Gifte par med små barn (yngste barn 0-5 år) 35 780 6,3 12 114 2,8 5 406 8,9 18 260 23,7
Samboerpar med små barn (yngste barn 0-5 år) 8 827 2,6 3 945 1,6 1 086 2,8 3 796 8,1
Gifte par med store barn (yngste barn 6-17 år) 17 887 2,2 7 898 1,1 3 059 6,2 6 930 15,1
Samboerpar med store barn (yngste barn 6-17 år) 2 635 1,2 1 609 0,9 297 1,7 729 4,4
Mor med små barn (yngste barn 0-5 år) 9 084 11,7 2 578 10,3 1 070 11,6 5 436 12,5
Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 852 9,9 429 8,9 95 9,6 328 11,9
Mor med store barn (yngste barn 6-17 år) 9 779 5,4 4 587 4,6 1 719 5,4 3 473 6,9
Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 1 754 3,5 1 069 2,9 209 4,1 476 5,9
Gifte par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 1 571 0,4 940 0,3 304 1,4 327 2,8
Samboerpar med voksne barn (yngste barn 18 år og og over) 253 0,5 181 0,4 26 0,5 46 1,5
Mor med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 1 786 1,8 1 035 1,6 479 2,6 272 2,0
Far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 504 1,3 312 1,0 55 1,6 137 3,5
Husholdninger med to eller flere enpersonfamilier 1 289 2,2 446 1,4 147 1,9 696 3,5
Andre flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år 636 0,9 330 0,6 103 1,7 203 4,1
Flerfamiliehusholdninger med små barn (yngste barn 0-5 år) 3 527 4,1 1 497 2,1 801 11,3 1 232 15,2
Flerfamiliehusholdninger med store barn (yngste barn 6-17 år) 1 375 2,3 643 1,3 290 7,2 442 9,5
Total 122 077 2,5 48 394 1,4 19 644 3,4 54 039 6,4

Kontakt