Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter fylke og eierform. Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011

Tilbake til artikkelen

Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter fylke og eierform. Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011
  I alt Selveier Eier gjennom borettslag eller aksjeselskap Leier
  Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent
Østfold 8 144 3,0 3 960 2,0 1 134 3,3 3 050 7,5
Akershus 11 096 2,0 5 207 1,2 1 265 2,6 4 624 6,7
Oslo 31 765 5,6 5 823 2,4 9 475 4,9 16 467 12,4
Hedmark 4 006 2,1 2 143 1,5 335 2,5 1 528 5,4
Oppland 3 424 1,9 1 946 1,3 199 2,5 1 279 4,3
Buskerud 6 902 2,7 3 009 1,6 1 191 4,4 2 702 6,8
Vestfold 5 910 2,5 2 968 1,7 744 3,1 2 198 6,5
Telemark 4 139 2,5 1 750 1,4 686 3,7 1 703 7,3
Aust-Agder 2 745 2,5 1 716 1,9 106 4,1 923 6,3
Vest-Agder 3 925 2,3 2 057 1,5 328 2,9 1 540 6,3
Rogaland 7 470 1,7 3 802 1,1 603 2,1 3 065 5,0
Hordaland 10 721 2,2 4 135 1,2 1 513 2,4 5 073 6,6
Sogn og Fjordane 1 379 1,3 727 0,9 67 1,4 585 3,2
Møre og Romsdal 4 187 1,7 2 148 1,1 298 2,4 1 741 4,6
Sør-Trøndelag 6 081 2,1 2 030 1,0 1 083 2,7 2 968 6,1
Nord-Trøndelag 2 443 1,9 1 364 1,3 107 2,2 972 4,8
Nordland 3 758 1,6 1 847 1,0 255 1,4 1 656 4,6
Troms 2 817 1,8 1 195 1,1 179 1,3 1 443 5,1
Finnmark 1 160 1,6 567 1,0 76 2,1 517 3,9
Total 122 077 2,5 48 394 1,4 19 644 3,4 54 039 6,9

Kontakt