Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter boligtype og eierform. Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011

Tilbake til artikkelen

Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter boligtype og eierform. Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011
  I alt Selveier Eier gjennom borettslag eller aksjeselskap Leier
  Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent
Enebolig 42 416 1,4 29 986 1,2 281 2,3 12 149 3,9
Tomannsbolig 12 601 2,7 6 101 1,8 534 2,0 5 966 6,3
Rekkehus, kjedehus, andre småhus 15 606 2,8 4 769 1,6 3 275 2,0 7 562 8,0
Boligblokk 45 937 5,8 6 707 3,0 15 323 4,0 23 907 11,5
Bygning for bofellesskap 2 336 8,6 52 4,6 86 3,9 2 198 9,3
Annen bygningstype 3 181 4,3 779 3,2 145 3,1 2 257 5,1
Total 122 077 2,5 48 394 1,4 19 644 3,4 54 039 6,9

Kontakt