Primærflyktningene i innvandrings­gruppen 2000, etter kjønn og utdannings­nivå. Prosent

Tilbake til artikkelen

Primærflyktningene i innvandrings­gruppen 2000, etter kjønn og utdannings­nivå. Prosent
  Kvinner Menn
Ingen utdanning 12 3
Grunnskole 34 38
Videregående utdanning 18 22
Universitet/høyskole 14 23
Uoppgitt 22 14
Sum 100 100

Kontakt