10401_not-searchable
/helse/statistikker/steril/aar
10401
Stabilt antall steriliseringer
statistikk
1999-10-06T10:00:00.000Z
Helse
no
steril, Steriliseringar (opphørt)Helseforhold og levevaner , Helse
false

Steriliseringar (opphørt)1998

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stabilt antall steriliseringer

Det ble utført 7 850 steriliseringer i 1998. Det er 150 flere enn i 1997, men en markert nedgang sammenlignet med første halvdel av 1980-tallet. I 1985 ble drøyt 10 000 personer sterilisert.

 Antall steriliseringer blant menn og kvinner. 1984-1998

Tallene viser at det var færre menn og flere kvinner som steriliserte seg i 1998 enn året før. Totalt ble 4 699 kvinner og 3 151 menn sterilisert i 1998. De fleste steriliseringene blir utført i aldersgruppen 35-45 år. For kvinner er steriliseringsraten også relativ høy i aldersgruppen 30-34 år.

Steriliseringer utføres i henhold til lov om steriliseringer av 3. juni 1977. Personer som har fylt 25 år kan selv begjære sterilisering. Personer under 25 år kan bli sterilisert under visse vilkår, for eksempel ved arvelige sykdommer, fare for kvinnens liv eller helse ved svangerskap og fødsel. I 1998 ble 15 kvinner og 2 menn under 25 år sterilisert.

Poliklinisk behandling

De fleste steriliseringer utføres poliklinisk. Dette gjelder både for menn og kvinner. I tillegg steriliserte over 40 prosent av mennene seg ved et godkjent legekontor i 1998, mens svært få menn ble innlagt på sykehus i forbindelse med steriliseringen. For kvinnene er mønsteret litt annerledes. Vel 36 prosent av kvinnene ble innlagt på sykehus i forbindelse med inngrepet, mens det var svært få som foretok inngrepet på et legekontor.

 Antall steriliseringer per 1000 innbyggere. 1985-1998

Gruppert etter behandlingsfylke, er det Telemark og Agder-fylkene som ligger høyest på steriliseringsstatistikken regnet per 1 000 innbyggere, mens Oslo har den laveste steriliseringsraten.

Tabeller: