Spesialisthelsetjenesten, somatikk2008

Innhold

Arkiv for Spesialisthelsetjenesten, somatikk - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
22. mars 2000 1998 Størst personellvekst på 1990-tallet
20. juli 1999 1998 Flere årsverk i sykehusene