256547_tabell_269874_not-searchable
/helse/statistikker/speshelse/aar
256547_tabell_269874
statistikk
2016-06-23T10:00:00.000Z
Helse
no
false
Spesialisthelsetjenesten omfatter blant annet ressursbruk, årsverk, liggedøgn på sykehus, rehabilitering, ambulanser, psykisk helsevern, psykiatri og rusbehandling.

Spesialisthelsetjenesten2015

Innhold

Psykisk helsevern, hovedtall
20152014 - 20152011 - 2015
ProsentProsent
1Tallene som oppgis er i løpende priser. På grunn av effekt av pensjonsreformen i 2014, vises ikke endringstall for siste år.
2Årsverk refererer til "årsverk inkl.lange fravær". På grunn av overgang til ny datakilde (A-ordningen), presenteres ikke endringstall for årsverk.
Driftskostnader (mill.kr.)123 693:20
Døgnplasser3 971-2-12
Utskrivninger56 297-100
Oppholdsdøgn (liggedager)1 175 007-1-13
Polikliniske konsultasjoner2 491 999724
Årsverk221 344::