256547_tabell_269873_not-searchable
/helse/statistikker/speshelse/aar
256547_tabell_269873
statistikk
2016-06-23T10:00:00.000Z
Helse
no
false
Spesialisthelsetjenesten omfatter blant annet ressursbruk, årsverk, liggedøgn på sykehus, rehabilitering, ambulanser, psykisk helsevern, psykiatri og rusbehandling.

Spesialisthelsetjenesten2015

Innhold

Somatiske spesialisthelsetjenester, hovedtall
20152014 - 20152011 - 2015
ProsentProsent
1Tallene som oppgis er i løpende priser. På grunn av effekt av pensjonsreformen i 2014, vises ikke endringstall for siste år.
2Liggedager og utskrivninger i 2015 inkluderer ikke friske nyfødte i sykehus. Tallet er derfor ikke direkte sammenlignbart med tidligere år, da friske nyfødte var inkludert.
3Årsverk refererer til "årsverk inkl.lange fravær". På grunn av overgang til ny datakilde (A-ordningen), vises ikke endringstall for årsverk.
Driftskostnader (mill.kr.)199 338:28
Senger (Døgnplasser)13 621-1-5
Utskrivninger2782 482::
Liggedager (oppholdsdøgn)23 916 880::
Polikliniske konsultasjoner5 815 417919
Dagbehandlinger (oppholdsdager)385 402-17-11
Årsverk382 279::