154498_tabell_183404_not-searchable
/helse/statistikker/speshelse/aar
154498_tabell_183404
statistikk
2014-06-19T10:00:00.000Z
Helse
no
false
Spesialisthelsetjenesten omfatter blant annet ressursbruk, årsverk, liggedøgn på sykehus, rehabilitering, ambulanser, psykisk helsevern, psykiatri og rusbehandling.

Spesialisthelsetjenesten2013

Innhold

Spesialisthelsetjenesten og StatRes. Nøkkeltall
Absolutte tallEndring i prosent
20132012 - 20132009 - 2013
1Hele spesialisthelsetjenesten omfatter spesialisthelsetjenester produsert av både statlige og private institusjoner.
2Tallene er ikke direkte sammenlignbare med tidligere år siden fordelingen mellom dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner er noe endret ifm. Innsatsstyrt finansiering.
3StatRes omfatter spesialisthelsetjenester produsert av statlige institusjoner (helseforetak)
Spesialisthelsetjenesten1
Driftskostnader (inkl. avskrivninger) (mill. kr)120 899422
Døgnplasser19 600-2-10
Utskrivninger988 99713
Liggedager/Oppholdsdøgn5 968 038-3-11
Polikliniske konsultasjoner27 651 917322
Dagbehandlinger/Oppholdsdager2491 1301-26
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær102 07915
StatRes spesialisthelsetjenesten3
Egenproduksjon spesialisthelsetjenesten (mill. kr)101 015523
Døgnplasser15 206-1-8
Liggedager/Oppholdsdøgn4 669 725-3-8
Døgnopphold895 92715
Dagbehandlinger/Oppholdsdager2411 546-2-31
Polikliniske konsultasjoner27 134 510321
Årsverk ekskl lange fravær i spesialisthelsetjenesten i alt90 92017

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB