84227
/helse/statistikker/dodsarsak/aar
84227
Mange unge døde i 2011
statistikk
2012-10-19T10:00:00.000Z
Helse;Befolkning
no
dodsarsak, Dødsårsaker (opphørt), dødsårsaker (for eksempel kreft, hjerte- og karsykdommer, ulykker), dødsfall, dødssted, dødsulykker, selvmord, krybbedød, spebarnsdødelighetFødte og døde, Dødsårsaker, Helse, Befolkning
false

Dødsårsaker (opphørt)2011

Nasjonalt folkehelseinstitutt har overtatt som databehandler for Dødsårsaksregisteret fra 2014. De publiserer statistikk om dødsårsaker i sin Statistikkbank. Søknader om datatilgang til Dødsårsaksregisteret sendes til datatilgang@fhi.no.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mange unge døde i 2011

Totalt døde 41 300 personer i 2011, 21 300 kvinner og 20 000 menn. Vel 38 700 dødsfall skyldtes sykdom, mens 2 600 personer døde av voldsom årsak. Mange av dødsfallene blant unge dette året hadde sammenheng med Utøya-tragedien 22.juli.

Fortsatt er hjerte-karsykdommer den vanligste dødsårsaken i Norge. Samtidig viser dødeligheten av hjerte-karsykdom og kreft stadig nedgang. I 2011 døde 13 000 personer av hjerte-karsykdommer, mens 10 800 døde av kreft.

Døde av demens og Alzheimer. 2007-2011

Svært mange ungdomsdødsfall

I aldersgruppen 15 til 24 år døde i alt 323 personer i 2011. 91 ungdommer døde av sykdom, og 232 døde en voldsom død. Blant de sistnevnte var det henholdsvis 161 gutter og 71 jenter. Også når det gjelder sykdom døde det flere gutter enn jenter.

Mange av dødsfallene blant unge i 2011 hadde sammenheng med Utøya-tragedien. Dette året var ulykker og annen voldsom død årsak til om lag to tredjedeler av alle dødsfallene i denne aldersgruppen. Nær 10 prosent av alle som døde en voldsom død i 2011, var unge mellom 15 og 24 år.

Antallet selvmord i samme aldersgruppe holdt seg omtrent på samme nivå som i 2010. 78 ungdommer tok sitt eget liv i 2011, mens antallet i 2010 var 72.

Flere kvinner dør av demenssykdom

Antall dødsfall grunnet demenssykdom har steget de siste årene. Siden 2007 har det vært en økning i antall dødsfall grunnet demens, på 500 personer. Av de i alt 2 500 døde var henholdsvis 1 850 kvinner og 650 menn. At det er flere kvinner enn menn som dør av demens, skyldes i hovedsak at det er en høyere kvinneandel i de aldersgruppene dette gjelder.

Dødsfall i 2011 fordelt på noen diagnosegrupper

Seksjon for helsestatistikk ved Statistisk sentralbyrå er databehandlere for Dødsårsakregisteret med Nasjonalt folkehelseinstitutt som databehandlingsansvarlig.

2011 er første årgangen dødsårsaksstatistikken er produsert ved hjelp av kodesystemet IRIS. IRIS er et automatisk system for koding av multiple dødsårsaker og utvelgelse av underliggende dødsårsak. Kodingen skjer i henhold til WHOs regler for koding med ICD-10. IRIS gir også mulighet for å bruke et nasjonalt leksikon. Leksikonet oversetter tekstene fra dødsmeldingen til ICD-10 koder. På nåværende tidspunkt kan leksikonet sette koder på omtrent 50 prosent av dødsfallene.

Tabeller: