53204
/helse/statistikker/dodsarsak/aar
53204
Flest menn dør av iskemisk hjertesykdom
statistikk
2011-10-14T10:00:00.000Z
Helse;Befolkning
no
dodsarsak, Dødsårsaker (opphørt), dødsårsaker (for eksempel kreft, hjerte- og karsykdommer, ulykker), dødsfall, dødssted, dødsulykker, selvmord, krybbedød, spebarnsdødelighetFødte og døde, Dødsårsaker, Helse, Befolkning
false

Dødsårsaker (opphørt)2010

Nasjonalt folkehelseinstitutt har overtatt som databehandler for Dødsårsaksregisteret fra 2014. De publiserer statistikk om dødsårsaker i sin Statistikkbank. Søknader om datatilgang til Dødsårsaksregisteret sendes til datatilgang@fhi.no.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flest menn dør av iskemisk hjertesykdom

I fjor døde 21 500 kvinner og 20 000 menn. Hjerte- og karsykdom og kreft er de vanligste dødsårsakene. Flere menn enn kvinner under 65 år dør av iskemisk hjertesykdom i Norge.

Seks av ti dødsfall skyldes hjerte- og karsykdom eller kreftsykdom. Blant hjerte- og karsykdommer var iskemisk hjertesykdom den vanligste årsak til død i fjor. Iskemisk hjertesykdom er hjerteinfarkt, angina pectoris og aterosklerose i hjertet. 2 800 menn og 2 400 kvinner gikk bort som følge av denne hjertesykdommen i Norge i 2010.

Dødsfall i 2010 fordelt på noen diagnosegrupper

I materialet for 2010 mangler 730 personer en dødsmelding, over halvparten av disse personene døde i utlandet.

Store kjønnsforskjeller i EU-landene ved dødsfall av iskemisk hjertesykdom

Aldersstandardiserte dødsrater for eldre over 65 år viser en fortsatt nedgang av iskemiske hjertesykdommer i EU-landene og Norge. Disse hjertesykdommene er likevel hovedårsak til død i denne aldersgruppen.

Kreft er den viktigste dødsårsaken for de under 65 år. Det er derimot iskemisk hjertesykdom som gir den største kjønnsforskjellen i denne aldersgruppen i EU-landene. Hyppigheten for dødsfall som skyldes iskemisk hjertesykdom er fire ganger så høy for menn som for kvinner for de under 65 år, ifølge tall fra Eurostat for årene 2006-2008.

Flest kreftdødsfall skyldes kreft i fordøyelses- eller åndedrettsorganene

Majoriteten av kreftdødsfall skriver seg fra kreft i fordøyelsesorganene eller åndedrettsorganene, mer spesifikt i tarm og lunge. Det døde 3 900 av respirasjonssykdommer, og halvparten av dødsfallene var forårsaket av kronisk obstruktiv lungesykdom. Totalt døde det 750 av alkohol, narkotika og medikamenter i fjor. 370 av disse var forårsaket av alkohol og alkoholrelaterte sykdommer. Antall overdosedødsfall var 360 i 2010.

Alderstandardisert dødelighet. Hjerte- og karsykdommer og svulster. 1986-2010. Totalt og fordelt på kjønn

730 manglet dødsmeldinger i fjor

Dødsårsaksregisteret omfatter alle døde som på dødstidspunktet var registrert som bosatt i Norge i henhold til Det sentrale folkeregister, uansett om dødsfallet fant sted i eller utenfor Norge. I materialet for 2010 mangler dødsårsak for 730 personer, eller 1,8 prosent av alle dødsfall. Manglende dødsmeldinger skyldes dels dødsfall i utlandet (385) og mangelfull rapportering fra kommuner, spesielt fra noen i østlandsområdet. Blant de døde i utlandet i fjor var 7 av 10 menn. Hovedtyngden av disse dødsfallene gjaldt aldersgruppen 45-74 år. Det ble sendt ut over 2 000 purringer etter manglende dødsmeldinger i 2010.

Døde i utlandet, fordelt på årsak. 2001-2010
 
  2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010
 
Død av sykdom 42    49    70    56    56    43    36    46    39    36
Ukjent årsak  250  253  256  251  294  296  338  336  303  385
Død av ulykker 5 15 11 98 14 6 8 12 5 11
I alt  297  317  337  405  364  345  382  394  347  432
 

Kvalitetssikring i Dødsårsaksstatistikken

For å sikre kvaliteten i Dødsårsaksstatistikken sender Statistisk sentralbyrå (SSB) ut tilleggsspørsmål til utfyller av dødsmeldinger der hvor den er ufullstendig utfylt, Dødsårsaksregisteret benytter i tillegg en medisinsk rådgiver. SSB innhenter sykehus- og rettsmedisinske obduksjonsresultater og samarbeider også med Kreftregisteret og Medisinsk fødselsregister for å heve kvaliteten i dødsårsaksstatistikken. Obduksjonsraten viser en fallende tendens.

Statistisk sentralbyrå ved Seksjon for helsestatistikk er databehandlere for Dødsårsakregisteret med Nasjonalt folkehelseinstitutt som databehandlingsansvarlig.

Aldersstandardisering

Dødsårsak varierer betydelig med alder og kjønn. Fordi fordelingen på alder og kjønn i en befolkning kan endre seg og dessuten variere mye fra land til land, er aldersstandardiserte dødsrater (per 100 000 innbyggere) et nyttig verktøy for å sammenligne et lands dødelighet over tid eller med andre land. Les mer om aldersstandardisering .

Tabeller: