10333
/helse/statistikker/dodsarsak/aar
10333
Rusmiddeldødsfall øker markant
statistikk
2002-09-26T10:00:00.000Z
Helse;Befolkning
no
dodsarsak, Dødsårsaker (opphørt), dødsårsaker (for eksempel kreft, hjerte- og karsykdommer, ulykker), dødsfall, dødssted, dødsulykker, selvmord, krybbedød, spebarnsdødelighetFødte og døde, Dødsårsaker, Helse, Befolkning
false

Dødsårsaker (opphørt)2000

Nasjonalt folkehelseinstitutt har overtatt som databehandler for Dødsårsaksregisteret fra 2014. De publiserer statistikk om dødsårsaker i sin Statistikkbank. Søknader om datatilgang til Dødsårsaksregisteret sendes til datatilgang@fhi.no.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rusmiddeldødsfall øker markant

Rusmiddeldødsfall; narkotika-, alkohol- og medikamentmisbruk øker stadig i Norge. I 2000 døde til sammen 801 personer, fordelt på 632 menn og 169 kvinner av denne typen misbruk. Det er opiatdødsfall, blant annet heroin, som stiger mest. Til sammenligning døde 685 av forskjellige typer rusmiddel i 1996.

ICD-10, klassifikasjon av sykdommer, revisjon 10, har innført en egen kode for å fange opp blandingsmisbrukere. Dødsfall forårsaket av blandingsmisbrukere har økt fra 25 i 1996 til 90 i 2000.

Totalt 392 døde av alkohol- og alkoholrelaterte sykdommer. De hyppigste sykdommene er leverlidelser og alkoholisme, henholdsvis 178 og 154.

1 725 døde av dødsfall ved kroniske sykdommer i nedre luftveier

Det var 44 018 dødsfall i 2000, 21 676 menn og 22 342 kvinner. Av disse var 41 650 forårsaket av sykdommer, mens resten var forårsaket av ytre årsaker. 18 191 av alle dødsfallene er forårsaket av hjerte- og karsykdommer, 8 659 menn og 9 532 kvinner. Flest menn dør av ischemisk hjertesykdom, mens kvinner dominerer hjerne- og karsykdommer, henholdsvis 4 398 og 2 630.

Ondartede svulster forårsaket 10 447 dødsfall. Flest dør av svulster i fordøyelsesorganene, mens andre store grupper er svulster i åndedrettsorganene og svulster i bloddannende organer. Til sammen utgjorde disse gruppene nær 57 prosent av alle ondartede svulster.

I 2000 døde 4 384 personer av sykdommer i åndedrettsorganene hvorav mer enn 50 prosent var forårsaket av pneumonia og influensa. Dødsfall av kroniske sykdommer i nedre luftveier, som blant annet bronkitt, emfysem og KOLS utgjorde 1 725 døde eller nær 40 prosent av disse dødsfallene.

Det var 2 368 dødsfall av ytre årsaker i 2000. Fall- og transportulykker forårsaket 880 og 434 dødsfall, mens selvmord og drap henholdsvis 541 og 53. Av alle dødsfall av ytre årsaker utgjorde kvinner 40 prosent.

226 barn under 1 år døde i 2000, 131 gutter og 95 jenter. 156 døde i løpet av de fire første ukene i livet. Det var registrert 24 dødsfall av krybbedød under 1 år.

Dødsfall av infeksjonssykdommer øker

Infeksjonssykdommer har steget betraktelig de siste årene med en topp i 2000 på 538. De gruppene av infeksjonssykdommer som har økt mest , er uspesifisert infeksjon og annen og uspesifisert sepsis. I 1996 var tallene på disse sykdommene 158 mens det i 2000 var 277. Det er kvinnene som utgjør den største stigningen. AIDS forårsaket 15 dødsfall i 2000, mens tallet i 1999 var 12.

Dødsfall forårsaket av diabetes mellitus var totalt 655 i 2000, fordelt på 316 menn og 339 kvinner. 69 menn døde av insulinavhengig diabetes mellitus, mens tallet for kvinner var 39. 32 prosent døde av en uspesifisert diabetes. 47 av dødsfallene var under 55 år, 36 menn og 11 kvinner. Dødsfall med spesifiserte komplikasjoner utgjorde 68 prosent. De tre siste årene har antall døde av diabetes mellitus vært stabile.

Flere dør av Alzheimers sykdom

Det er en jevn stigning av dødsfall forårsaket av Alzheimers sykdom. Dette kan bero både på medisinske framskritt slik at sykdommen blir lettere diagnostisert eller at legen setter denne diagnosen på dødsmeldingen oftere enn før. Siden det samtidig er stabile tall i antall døde av senil demens og vaskulær demens utelukker dette at legene har endret diagnoseprofil. I 2000 døde 252 av Alzheimers sykdom mens det i 1996 døde 148. Det er en klar overvekt av kvinner som dør av denne sykdommen. Totalt døde 82 menn og 170 kvinner av Alzheimers sykdom i 2000.

Se også Gjertsen,Finn: Dødsårsaksregisteret - en viktig kilde til medisinsk forskning. I: Tidsskrift for den norske legeforening

 

Tabeller

 

Undergrupper