10337
/helse/statistikker/dodsarsak/aar
10337
Stor økning i heroindødsfall
statistikk
2001-04-30T10:00:00.000Z
Helse;Befolkning
no
dodsarsak, Dødsårsaker (opphørt), dødsårsaker (for eksempel kreft, hjerte- og karsykdommer, ulykker), dødsfall, dødssted, dødsulykker, selvmord, krybbedød, spebarnsdødelighetFødte og døde, Dødsårsaker, Helse, Befolkning
false

Dødsårsaker (opphørt)1998

Nasjonalt folkehelseinstitutt har overtatt som databehandler for Dødsårsaksregisteret fra 2014. De publiserer statistikk om dødsårsaker i sin Statistikkbank. Søknader om datatilgang til Dødsårsaksregisteret sendes til datatilgang@fhi.no.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stor økning i heroindødsfall

I tiårsperioden 1989-1998 var det en meget markant økning i dødsfall av opiater (hovedsakelig heroin og morfin). I 1998 var det hele 243 dødsfall, fordelt på 200 menn og 43 kvinner, mens det i 1989 var 35 dødsfall, fordelt på 27 menn og 8 kvinner.

Tilsvarende tall i 1997 var 158, fordelt på 134 menn og 24 kvinner. I tiårsperioden er det aldersgruppen 30-39 som har flest dødsfall, med unntak av året 1990.

 Dødsfall av heroin-og andre opiatdødsfall og døde av AIDS, 1989-1998

Færre aids-dødsfall

Det er nedgang i antall aids-dødsfall. Det ble registrert flest dødsfall i 1993 da 69 personer døde av denne sykdommen, fordelt på 56 menn og 13 kvinner. Tilsvarende tall for 1998 er 27, fordelt på 20 menn og 7 kvinner. Nedgangen i aids-dødsfall gjelder begge kjønn. De fleste dør av aids med spesifisert følgesykdom.

28 gutter fra 1 til 14 år døde av ytre årsaker

I 1998 døde 22 149 menn og 22 121 kvinner. Nær 95 prosent av dødsfallene var forårsaket av sykdom, mens resten, til sammen 2 324, skyldes ytre årsaker. Fallulykker utgjør 36 prosent av dødsfallene i denne gruppen, mens selvmord og landtransportulykker, transportulykker til sjøs og transportulykker i luften utgjør henholdsvis 24 og 19 prosent. I 1998 ble det registrert 43 drap og 13 dødsfall med usikker ytre årsak, i 1997 var disse tallene 41 og 19.

Til sammen døde 129 barn i alderen 1-14 år i 1998, fordelt på 72 gutter og 57 jenter. Blant gutter i alderen 1-14 år døde flest av ytre årsaker, ondartede svulster og medfødte sykdommer, henholdsvis 28, 12 og 10. Tilsvarende er det 12 jenter som døde av ytre årsaker. 11 jenter døde av ondartede svulster, mens det var 9 dødsfall av medfødte sykdommer.

En stor andel av alle dødsfall er hjerte- og karsykdommer. I 1998 døde 19 305 personer, fordelt på 9 447 menn og 9 858 kvinner, av denne typen sykdommer. Dødsfall av ischemiske sykdommer (blant annet hjerteinfarkt, coronarsclerose og angina pectoris) for menn var 4 968, mens kvinnene lå lavere med 3 853. Tilsvarende tall i 1997 var 5 121 og 3 985. Når det gjelder hjerne-karsykdom er det i 1998 registrert 2 059 dødsfall for menn og 2 938 for kvinner. I 1997 var tallene henholdsvis 2 033 og 3 005. I 1998 døde 350 av hypertensjon. Dette er en nedgang fra 1997 hvor tallet var 403.

Til sammen døde det 10 340 personer av ondartede svulster i 1998, 5 614 menn og 4 726 kvinner. Ondartet svulst i bronkie og lunge, ondartet svulst i blærehalskjertel, ondartet svulst i tykktarm og ondartet svulst i magesekk utgjør 53 prosent av alle kreftdødsfall hos menn. Blant kvinner som døde av ondartede svulster, døde 46 prosent av svulster i brystkjertel, lunge, tykktarm og eggstokk.

Dødsfall av ondartet svulst uten spesifisert lokalisasjon utgjorde 6 prosent av alle kreftdødsfall i 1998.

Det var i alt 3 929 dødsfall av lungesykdommer i 1998, fordelt på 1 820 menn og 2 109 kvinner. Dette utgjorde 9 prosent av alle dødsfall i 1998. Influensa og pneumoni er den hyppigste dødsårsak med til sammen 2 079 dødsfall, tett fulgt av kroniske sykdommer i nedre luftveier med 1 590. I den sistnevnte gruppen er også 1 185 dødsfall av annen kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), fordelt på 694 menn og 491 kvinner.

Mødredødelighet

I tiårsperioden 1989-1998 var 28 dødsfall forårsaket av tilstander fra svangerskap, fødsel og barseltid. De var 17 dødsfall i alderen 15-29, mens det var 10 i aldersgruppen 30-39. I aldersgruppen 40-49 var det ett dødsfall. Komplikasjoner hovedsakelig i barseltid og komplikasjoner under fødsel og forløsning utgjorde 61 prosent av denne typen dødsfall i perioden. I 1998 forårsaket tilstander fra svangerskap, fødsel og barseltid 4 dødsfall.

I alt døde det 254 barn i første leveår i 1998, 153 gutter og 101 jenter. 5 barn døde av ulykker. Foster og nyfødt påvirket av faktorer hos mor og av komplikasjoner under svangerskap, fødsel og forløsning utgjorde 44 prosent, mens medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik utgjorde 32 prosent av alle dødsfall i første leveår. I 1998 døde 29 av krybbedød, mens det i 1997 døde 27. 170 av dødsfallene skjedde under de fire første leveuker, tilsvarende tall var 171 i 1997.

 

Tabeller

 

Undergrupper