Svangerskapsavbrudd (opphørt)2003, foreløpige tall

Medisinsk fødselsregister ved Norsk folkehelseinstitutt (http://www.fhi.no/helseregistre/medisinsk-fodselsregister) har fra 2007 overtatt denne statistikken.

Innhold

Arkiv for Svangerskapsavbrudd (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
22. april 2004 2003 Flere aborter - men færre blant tenåringer
25. april 2003 2002 Stadig færre aborter blant tenåringer

Arkiv for Svangerskapsavbrudd (opphørt) - årlig, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
22. april 2004 2003 Flere aborter - men færre blant tenåringer
25. april 2003 2002 Stadig færre aborter blant tenåringer