Notater 2003/7

Dokumentasjonsrapport

WHOs vekststudie av sped- og småbarn

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

WHOs vekststudie av sped- og småbarn. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlige

Hanne Cecilie Hougen, Glenn Erik Wangen

Serie og -nummer

Notater 2003/7

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

11

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt