Samfunnsspeilet, 2000/2

Vi bruker mer og dyrere medisiner

Publisert:

Legemiddelbruken i befolkningen er økende, både i antall brukerdoser og i antall kroner vi legger igjen hos apotekene. Nesten seks av ti bruker medisiner av og til, mens tre av ti bruker medisiner daglig. Medisinbruken øker med alderen, og kvinner bruker jevnt over mer medisiner enn menn. Den største legemiddelgruppen, både beløpsmessig og i antall doser, utgjøres av medikamenter mot hjerte- og karsykdommer.

Åpne og les artikkelen i PDF (11.2 MB)

Kontakt