Andel som har oppsøkt helsetjenesten eller vært sykehusinnlagt siste år. Personer i alt, og aldersgruppen 16-30 år, etter kjønn, sosialhjelp og aktivitet. 2008. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel som har oppsøkt helsetjenesten eller vært sykehusinnlagt siste år. Personer i alt, og aldersgruppen 16-30 år, etter kjønn, sosialhjelp og aktivitet. 2008. Prosent
  Allmennlege Spesialist utenfor sykehus Spesialist på sykehus Psykolog eller psykiater Innlagt på sykehus Antall personer
Befolkningen 83 20 27 4 11 6 452
Alle unge 16-30 år 79 13 20 6 10 1 435
Menn 72 12 18 5 7 698
Kvinner 86 15 23 8 13 737
Mottatt sosialhjelp 79 11 21 21 15 49
Unge utenfor skole, verneplikt og jobb 79 15 26 19 15 125
Studerer/jobber 78 13 20 5 9 1 310

Kontakt