Andel som mosjonerer eller trener på fritiden, etter hyppighet, kjønn, alder, sosialhjelp og aktivitet. 2008. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel som mosjonerer eller trener på fritiden, etter hyppighet, kjønn, alder, sosialhjelp og aktivitet. 2008. Prosent
  Aldri Sjeldnere enn en gang i uken En gang i uken eller mer Antall personer
Befolkningen 14 14 72 6 457
Alle unge 16-30 år 9 15 76 1 437
Menn 9 15 75 699
Kvinner 8 15 77 738
Mottatt sosialhjelp 23 16 61 49
Utenfor skole, verneplikt og jobb 13 14 72 126
Studerer/jobber 8 15 77 1 311

Kontakt