Andel med varige eller tilbakevendende plager av ulik art i løpet av de siste tre månedene. Personer i alt og unge 16-30 år, etter kjønn, sosialhjelp og aktivitet. 2008. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel med varige eller tilbakevendende plager av ulik art i løpet av de siste tre månedene. Personer i alt og unge 16-30 år, etter kjønn, sosialhjelp og aktivitet. 2008. Prosent
  Smerter i kroppen Hodepine eller migrene Kvalme/fordøyelsesbesvær Irritabel eller aggressiv Konsentrasjonsvansker Angst eller fobier Nedstemt eller deprimert Søvnproblemer Trett eller slapp Antall personer
Befolkningen 26 18 6 7 9 5 10 17 20 6 452
Alle unge 16-30 år 15 20 7 8 11 6 10 12 20 1 435
Menn 11 14 5 7 10 5 8 10 16 698
Kvinner 19 27 9 9 11 8 12 15 25 737
Mottatt sosialhjelp 26 30 15 23 31 33 33 29 28 49
Utenfor skole, verneplikt og jobb 26 25 10 16 20 17 24 23 32 125
Studerer/jobber 13 20 6 7 10 5 8 11 19 1 310

Kontakt