Andel som røyker eller snuser daglig, av og til og aldri, etter alder, kjønn, sosialhjelp og aktivitet. 2008. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel som røyker eller snuser daglig, av og til og aldri, etter alder, kjønn, sosialhjelp og aktivitet. 2008. Prosent
  Røyker Snuser Antall personer
  Ja, daglig Ja, av og til Nei Ja, daglig Ja, av og til Nei
Befolkningen 22 9 69 6 4 89 6 443
Alle unge 16-30 år 21 14 65 12 11 78 1 431
Menn 20 16 63 19 14 67 696
Kvinner 21 13 66 4 7 89 735
Mottatt sosialhjelp 64 7 29 9 12 78 49
Unge utenfor skole, verneplikt og jobb 39 9 51 6 11 83 124
Studerer/jobber 19 15 66 12 11 77 1 307

Kontakt