Publikasjon

Notater 2006/4

Translating and testing the European health status module in Norway, 2005

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen