Sykehussenger, etter tjenesteområde. Antall

Tilbake til artikkelen

Sykehussenger, etter tjenesteområde. Antall
Tjenesteområde 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Somatiske sykehus 16 040 14 534 13 944 13 995 12 108 11 535
Rehabilitering ol. 1 150 780 2 451 2 698 2 408 2 086
Psykisk helsevern 8 011 6 667 6 091 5 370 4 658 3 971
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (f.o.m. 2004) - - - 1 798 1 870 1 927
Senger totalt 25 201 21 981 22 486 23 861 21 044 19 519