Samfunnsspeilet, 2000/2

Selvmord blant de unge

Publisert:

Dødeligheten av selvmord blant unge i Norge økte relativt kraftig fra begynnelsen av 1970-årene til begynnelsen av 1990-årene. Økningen skjedde i hovedsak blant unge menn (15-24 år) og selvmordsraten var 2,5 ganger høyere i slutten av 20-årsperioden sammenlignet med begynnelsen. På 1970-tallet hadde unge i Oslo høyest selvmordsrate. Økningen har imidlertid skjedd i andre deler av landet, men fortsatt er nivået lavest blant unge på Vestlandet, og Bergen har lavere ratetall enn Oslo og Trondheim.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt