Notater 2004/01

Sammenligning av manuell og automatisert metode ved koding av dødsårsak

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Sammenligning av manuell og automatisert metode ved koding av dødsårsak

Ansvarlig

Anne Gro Pedersen

Serie og -nummer

Notater 2004/01

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for helsestatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

21

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt