Statistiske analyser 094

Helsestatistikk i 150 år

På liv og død

Siden 1856 har det vært publisert offisiell helsestatistikk i Norge. På liv og død - Helsestatistikk i 150 år er en samling artikler som gir et innblikk i dette rikholdige materialet. Artiklene tar for seg helsestatistikk og helsetilstanden i tidligere tider, og analyserer utviklingen fra 1800-tallet og fram til i dag. Temaene inkluderer blant annet dødsårsaker, krigsdødsfall i utlandet, helseforskjeller mellom folk i by og land, sosial ulikhet i helse, rekruttenes gjennomsnittshøyde, tuberkulose og kampen mot infeksjonssykdommene, offentlig engasjement innenfor tannhelse, historiske helseutgifter og sykehusutviklingen.

Om publikasjonen

Tittel

På liv og død. Helsestatistikk i 150 år

Ansvarlig

Ragnhild Rein Bore

Serie og -nummer

Statistiske analyser 094

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Helsetjenester, Dødsårsaker, Helseforhold og levevaner

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7294-3

ISBN (trykt)

9788253772936

ISSN

1892-7521

Antall sider

266

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt