Publikasjon

Notater 2000/51

Oversikt over Dødsårsaksregisterets koderegler 1996-1997

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt