Notater 2000/32

Dokumentasjonsrapport

Omnibusundersøkelse mars 2000

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Omnibusundersøkelse mars 2000. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Elisabeth Rønning

Serie og -nummer

Notater 2000/32

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for intervjuundersøkelser

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

1 b. (flere pag.)

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt