Kostholdsundersøkelse blant spedbarn

Norske mødre ammer mye

Publisert:

Fire av fem norske spedbarn får fortsatt morsmelk ved 6-månedersalder. Kun 1 prosent av spedbarna har aldri fått morsmelk. Det viser den første landsomfattende kostholdsundersøkelsen blant spedbarn her i landet.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå, Sosial- og helsedirektoratet, Statens næringsmiddeltilsyn og Institutt for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo og ble gjort i 1998. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge spisevanene til spedbarn i første levehalvår. Les analyserapporten.

Figur 1: Andel fullammede og ammede spedbarn i første levehalvår. Prosent

Andel fullammede og ammede spedbarn i første levehalvår. Prosent

Amme- og kostvaner i tråd med anbefalingene

En stor andel av spedbarna har amme- og kostvaner i tråd med de offisielle anbefalingene for spedbarnsernæring. 70 prosent av spedbarna får ikke annet enn morsmelk de første 3 månedene, 79 prosent er blitt introdusert til fast føde ved 4-månedersalder eller senere og 80 prosent får vitamin D-tilskudd. 80 prosent av spedbarna får fortsatt morsmelk når de er 6 måneder gamle.

Å gi spedbarna kun morsmelk kalles fullamming. Fullammingsperioden er for mange kortere enn anbefalt: Ved 4-månedersalder blir 44 prosent av spedbarna fullammet. Da undersøkelsen pågikk ble det anbefalt å gi spedbarna morsmelk som eneste næring fram til 4-6-månedersalder. Nå anbefales fullamming fram til barna er 6 måneder dersom mor og barn trives med det.

Ved 6-månedersalder får 90 prosent av spedbarna grøt og 63 prosent middagsmat. De fleste som ikke får morsmelk når de er et halvt år gamle, får som anbefalt morsmelkerstatning framfor kumelk som drikke. Bruken av tran eller annet vitamin D-tilskudd er utbredt ved 6- månedersalder.

Mer amming blant eldre, mer utdannede mødre

Like stor andel jenter og gutter får morsmelk. Det er derimot forskjeller i amme- og kostvaner etter mors alder, utdanning, om hun røyker, antall barn mor har, type bosted og barnets fødselsvekt. Andelen ammede øker med mors alder, utdanning og antall barn.

Over halvparten vil ha mer info om amming og spedbarnsernæring

Om lag 80 prosent av de spurte fikk nyttig eller svært nyttig informasjon om amming og spedbarnsernæring fra helsestasjonen og fra føde- eller barselavdelingen. I tillegg til informasjonsmateriell av ulike slag var familie og kjente også viktige informasjonskilder. Drøyt halvparten ønsket mer informasjon om amming og spedbarnsernæring. Spesielt ønsket de informasjon om introduksjon av fast føde, hvordan lage spedbarnsmaten selv og om matvareallergi og -intoleranse.

Rapporten ”Spedkost 6 måneder” utgis fra Sosial- og helsedirektoratet.

Kontakt