Samfunnsspeilet, 1996/1

Mer uformell omsorg fra hushold til hushold

Publisert:

Uformell omsorg utgjør et viktig supplement til offentlige omsorgstjenester. Om lag 400 000 voksne gir regelmessig ulønnet hjelp til andre husholdninger. Flere enn før gir slik omsorg, men innsatsen pr. giver er redusert. Kvinner gir mer omsorg til foreldre enn hva menn gjør, mens menn gir mer hjelp enn kvinner til andre persongrupper. Om lag 150 000 voksne bor i husholdninger som regelmessig får uformell omsorg utenfra. Dette er særlig utbredt blant hjelpetrengende eldre som bor alene. Det er først og fremst slektninger som gir hjelp, men naboer og venner støtter i en del tilfelle opp når det ikke er barn i nærheten.

Åpne og les artikkelen i PDF (2 MB)

Kontakt