Gjennomsnittlig antall legebesøk, gjennomsnittsalder og gjennomsnittlig botid blant innvandrere fra utvalgte land, etter kjønn. 2012

Tilbake til artikkelen

Gjennomsnittlig antall legebesøk, gjennomsnittsalder og gjennomsnittlig botid blant innvandrere fra utvalgte land, etter kjønn. 2012
  Danmark Sverige Tyskland Polen Litauen Tyrkia Somalia Irak Iran Pakistan Vietnam
Gjennomsnittlig antall legebesøk                      
Begge kjønn 2,9 2,4 2,2 1,4 1,0 3,5 2,8 3,5 3,7 4,2 2,8
Menn 2,5 1,8 1,7 0,9 0,6 2,7 2,0 2,9 2,9 3,5 2,2
Kvinner 3,4 3,0 2,7 2,3 1,7 4,6 3,6 4,3 4,6 5,0 3,3
                       
Gjennomsnittsalder                      
Begge kjønn 50,9 38,5 40,5 34,3 30,1 39,3 29,6 33,0 38,7 41,2 43,1
Menn 48,7 38,0 40,0 35,5 31,2 39,8 30,0 34,1 39,7 42,1 44,2
Kvinner 53,3 39,1 41,0 31,9 28,5 38,6 29,0 31,8 37,5 40,3 42,1
                       
Gjennomsnittlig botid (antall år)                      
Begge kjønn 23,9 11,5 11,2 4,4 2,3 17,0 7,8 9,8 13,7 19,8 20,4
Menn 20,0 9,6 9,5 3,8 2,1 17,0 8,1 10,4 14,5 20,9 23,0
Kvinner 28,0 13,5 13,1 5,8 2,6 16,9 7,5 9,0 12,6 18,7 18,2
Kilder: Fastlegestatistikk og befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.                      

Kontakt