Rapporter 2008/13

Inntektsforholdene til storbrukere av helsetjenester

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Inntektsforholdene til storbrukere av helsetjenester

Ansvarlig

Jorun Ramm

Serie og -nummer

Rapporter 2008/13

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Inntekt og formue , Helseforhold og levevaner

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7360-5

ISBN (trykt)

978-82-537-7359-9

ISSN

0806-2056

Antall sider

42

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt