Samfunnsspeilet, 1998/3

Ikke-vestlige innvandrers helse

Ikke flere syke, men når de først blir syke...

Publisert:

Forekomsten av varig sykdom er større blant nordmenn enn innvandrere. Dette viser landsrepresentative intervjuundersøkelser av helsetilstanden gjennomført i 1995 og 1996. Funnet er overraskende sett i lys av tidligere undersøkelser. Men når ikke-vestlige innvandrere først blir syke, rammes de hardere, og sykdommen medfører større konsekvenser for aktivitetsnivået særlig blant de eldre. Blir dette en utfordring for framtidens helsevesen?

Åpne og les artikkelen i PDF (2.8 MB)

Kontakt